vragen over onze werking?

FAQ

veilige & transparante veiling

Vaakgestelde vragen

Verkopen
Van zodra het over een eerlijk voertuig gaat met een realistische prijsverwachting ben je kandidaat om de wagen aan te bieden.
Niet elke voertuig zal worden geveild, maar elk aanbod wordt overwogen door het team.
Het voertuig zal op een professionele wijze worden gefotografeerd door een fotograaf van autobids om zo een eerlijk beeld van het voertuig te verkrijgen voor de veiling. Daarbij wordt er een marketing-bijdrage aangerekend om de wagen op een succesvolle manier te kunnen aanbieden. De totale entrance fee bedraagt €265 excl. 21% BTW of €320,65 incl. 21% BTW.
Je kan je voertuig aanmelden door gebruik te maken van het ‘intake formulier’. Van zodra je het intake formulier compleet hebt ingevuld zal je binnen de 24u gecontacteerd worden om te bespreken wat mogelijk is.  
Eens het voertuig geselecteerd is, streven we naar een zo nauwkeurig mogelijke aanbieding van het voertuig. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van gedetailleerde en correcte informatie m.b.t. de te veilen voertuig. Autobids vraagt telkens aan de verkoper of alle info wordt meegedeeld.
Het autobids-team gaat aan de slag ten einde de omschrijving van het voertuig zo volledig mogelijk te maken. De verkoper zal worden gecontacteerd en dient de gevraagde accurate informatie te bezorgen. Het autobids-team bundelt deze informatie en legt deze naderhand opnieuw voor aan de verkoper ter bevestiging dat de informatie compleet is. Deze bevestiging houdt de erkenning in dat alle perfecties en imperfecties werden meegedeeld door de verkoper. De verkoper blijft steeds verantwoordelijk voor de inhoud van de omschrijving.
Elk voertuig zal tegen een vooraf bepaalde minimumprijs geveild worden. De waarde van de minimumprijs wordt overeengekomen in overleg met het team van autobids om ervoor te zorgen dat het minimum voldoende realistisch is. U kan op aanvraag de minimumverkoopprijs tijdens de veiling nog verlagen door autobids schriftelijk op de hoogte te stellen.
Zodra het voertuig online staat, kan elke geregistreerde gebruiker bieden op de wagen.
De veiling duurt exact één week. De duur is enkel variabel wanneer gedurende vijf minuten een nieuw bod binnenkomt. In dat geval zal de veiling met vijf minuten worden verlengd, dit zal telkens gebeuren tot het bieden stopt.  
Neen, u kunt niet bieden op uw eigen veiling, noch kunt u een derde partij namens u laten bieden op uw voertuig. Als wij van mening zijn dat u of iemand namens u een bod heeft uitgebracht op uw eigen voertuig en de veilingkavel als gevolg daarvan niet aan een echte bieder wordt verkocht, bent u verantwoordelijke voor alle kosten die autobids heeft gemaakt als gevolg van de vertekening van de resultaten van uw veiling en de schending van de algemene voorwaarden.
Zodra u het voertuig hebt aangemeld, kunt u het voertuig niet meer terugtrekken. Als u uw voertuig toch terugtrekt, bent u verplicht om de kosten te betalen. Zie voor meer details onze algemene voorwaarden.
Wanneer het voertuig met succes op het platform wordt verkocht, wordt automatisch een e-mail verzonden naar de koper met de uitnodiging tot betaling van de veilingkost. Dit is een vergoeding voor het gebruiken van het platform en geen aanbetaling op de veilingkavel. Nadat de koper de veilingkost heeft betaald worden verkoper en koper met elkaar in contact gebracht om de transactie te voltooien.  
Als de minimumverkoopprijs niet wordt gehaald bij het beëindigen van de veiling, dan word je hiervan op de hoogte gesteld. Het is dan aan jou om binnen 24 uur na het aflopen van de veiling te beslissen of je het voertuig toch wil verkopen aan de hoogste bieder.  
Nadat de koper de veilingkost heeft betaald, wordt de koper digitaal met u in contact gebracht. De koper heeft dan 7 dagen de tijd om de wagen in ontvangst te nemen en de aankoopprijs te voldoen. De betaling gebeurt onmiddellijk van de koper naar u als verkoper. Autobids BV is geen onderdeel van deze transactie. Voor meer details zie onze algemene voorwaarden  
Kopen
Na een succesvolle registratie kan u meebieden op de voertuigen.
Van zodra u de hoogste bieder bent en het bod hoger is dan de minimumprijs bent u de winnaar van de veiling. Het voertuig zal u definitief worden toegewezen.  
Door een niet-zichtbaar maximum bod te plaatsen, zal telkens je overboden wordt ons systeem volautomatisch een minimum hoger bod plaatsen, tot je ingestelde maximum bod is bereikt. Het ingestelde maximum bod kan desgewenst later worden verhoogd.
Van zodra een aangeboden voertuig geen BTW voertuig is, zal er ook geen BTW van toepassing zijn op het bod dat je uitbrengt. Wanneer het gaat over een BTW voertuig, waarvan de BTW (deels) recupereerbaar is, zal er BTW aangerekend worden. Je betaalt steeds voor het gebruik van het veilingplatform BTW op de 6% veilingkost.
Het winnende bod wordt volledig betaald aan de verkoper wanneer de minimumprijs is behaald. Bij toewijzing brengt autobids een veilingkost van 6% in rekening zoals beschreven in onze algemene voorwaarden. Verder worden er geen administratieve kosten in rekening gebracht.  
Elk voertuig dat wordt aangeboden op ons platform heeft een minimumprijs. Dit geeft de verkoper de kans om onder gunning het voertuig te verkopen van zodra de minimumprijs is behaald.Indien de minimumprijs niet behaald werd bij het einde van de veiling wordt het voertuig niet onmiddellijk toegewezen. De verkoper heeft de kans om binnen 24u te beslissen alsnog akkoord te gaan met het hoogste bod. De koper wordt bij akkoord hiervan op de hoogte gebracht.  
Om iedereen van een eerlijke kans te bieden om zijn of haar hoogste bod te plaatsen, zal de veiling automatisch verlengd worden met vijf minuten. Dit zal telkens gebeuren tot het bieden stopt.  
Je ontvangt een e-mail met een betalingsuitnodiging voor de veilingkost. Van zodra deze is voldaan zal je digitaal in contact gebracht worden met de verkoper. Jullie kunnen vervolgens onderling het moment inplannen voor de levering en betaling.  
Autobids host veilingvermeldingen, maar de verkoper is verantwoordelijk voor het bevestigen van de juistheid van de vermelding. Als bieder is het uw verantwoordelijkheid om uzelf te overtuigen van de details en de staat van de veilingkavel voordat u een bod uitbrengt. Alle verkopen door professionelen handelaren aan een consument (B2C), vallen onder de Wet consumentenkoop. Deze wet bepaalt dat goederen aan bepaalde minimumnormen moeten voldoen. Daarom mogen voertuigen die door professionelen worden verkocht geen inherente gebreken vertonen op het moment van verkoop, rekening houdend met het feit dat het tweedehands wagens zijn, moeten ze overeenkomen met de beschrijving.
Op aanvraag kan het team van autobids transport voorzien. Kosten zijn steeds voor de koper. De aanvraag kan gebeuren via de contact fiche met vermelding ‘aanvraag transport’. 
Vragen over de werking en aanpak van ons platform, graag kennismaken met het team van autobids?
FAQ